(Bakasyon na pero mayroon pa ring ipapasa sa Filipino at SocSci!) I’m becoming crazy here! (Kasi, tamad lang akong gawin yun) Maybe I’ll just finish them one at a time… Maybe I’ll do Filipino first (coz it’s easier), and then I’ll do Social Studies. Yeah, that’s right.

Advertisements